Wydłużasz życie, oszczędzając z nami czas

 

Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej

"Pro Studio" w Białymstoku

 

ISTNIEJEMY OD 1998 R.

ISTNIEJEMY OD 1998 R

 

Przycisk nauka na odległośćPrzycisk przydatne łącza

 

tu jesteś: strona główna > o stowarzyszeniu TEN

 

o stowarzyszeniu TEN

 

przycisk strona główna

Przycisk Wydawnictwo TEN

Przycisk o województwie podlaskim

Przycisk groch z kapustą

 

Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio" powstało w 1998 roku. W trakcie spotkań z przyszłymi członkami stowarzyszenia zaczęła wyłaniać się ogólna koncepcja i cele organizacji.

Sąd Wojewódzki w Białymstoku I Wydział Cywilny Sekcja Rejestrowa, na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 30 listopada 1998 r., wpisał w dniu 15 grudnia 1998 r. nasze stowarzyszenie do rejestru stowarzyszeń w dziale "A" pod numerem "780".

 Cele TEN: 

Celem Towarzystwa jest inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb edukacji, kultury, turystyki i wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.

 Towarzystwo realizuje powyższe cele poprzez:

1. Zakładanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych.

2. Działalność wydawniczą.

3. Współpracę z osobami reprezentującymi środowiska oświaty, kultury, nauki.

4. Propagowanie inicjatyw zmierzających do podniesienia na wyższy poziom oświaty i wychowania.

5. Organizowanie oraz prowadzenie wykładów, seminariów, konferencji i kursów mających za zadanie przekazywanie wiedzy i wymianę doświadczeń w zakresie działań statutowych Towarzystwa.

6. Współpracę z uczelniami wyższymi i placówkami naukowymi oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej umożliwiającej realizację celów statutowych.

8. Dokonywanie opracowań badawczo-rozwojowych w dziedzinie edukacji, kultury, turystyki i wypoczynku.

9. Prowadzenie ośrodków turystyczno-wypoczynkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

10. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Towarzystwa.

 

Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio" w Białymstoku

Bank PKO S.A.  I/O w Białymstoku, 

nr rachunku: 47124011541111000021480605

 

Nasze główne agendy

Akademia Multimedialna w Białymstoku (dawniej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku)

Bank PKO S.A.  I/O w Białymstoku, 

nr rachunku: 47124011541111000021480605

 

Wydawnictwo TEN "Pro Studio"

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU TEN "Pro Studio"

 

> adres: Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio", ul. Upalna 26,  15-668 Białystok, Polska

(dzielnica Marczuk, osiedle Słoneczny Stok - budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9; nasz sekretariat mieści się na I piętrze.

> tel/fax (85) 654 19 60; w sprawach pilnych informacja pod telefonem komórkowym: 509 669 459 lub 506 202 281

> tu kliknij [poczta] i skontaktuj się z nami poprzez e-mail;

 

godziny otwarcia sekretariatu: 

poniedziałek nieczynny
wtorek 10:00 - 15:00;
środa 10:00 - 15:00
czwartek 12:00 - 17:00
piątek nieczynny
sobota nieczynny
niedziela nieczynny

W pilnych sprawach możemy umówić się na indywidualne spotkanie. Proszę o kontakt.

   
Wejdź na nową stronę naszych liceów: tu kliknij  

 

W sprawie niektórych opłat w naszych liceach

Opłaty za naukę w liceum:

- opłata wpisowa (jednorazowo): 100 zł
- czesne za każdy semestr (z możliwością rozłożenia na dogodne raty): 700 zł
- opłata za egzaminy semestralne: 130 zł za wszystkie egzaminy w semestrze

Opłaty związane z nauką naszych szkołach oraz za udział w szkoleniach i wszelkie inne zobowiązania wobec nas proszę wnosić na konto: Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio" Bank PeKaO S. A.  I/O w Białymstoku, nr rachunku:

  • Dla przelewów krajowych:

47 1240 1154 1111 0000 2148 0605

  • Dla przelewów z zagranicy

IBAN: PL47 1240 1154 1111 0000 2148 0605

BIC (w Polsce zwany też SWIFT): PKOPPLPW

Czesne:
osoby opłacające czesne w miesięcznych ratach powinni wpłacać je do 10 dnia danego miesiąca. Proszę nie przekraczać tego terminu by nie płacić dodatkowo 10 PLN za każdy miesiąc zwłoki.

 

  ZAPRASZAMY

 

© Copyright by Wiesław Różański 2001-2015 r. 

 Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów, występujące w niniejszej witrynie, mogą być  znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm oraz właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.

Ceny podawane na stronach witryny www.profesornet.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w rozumieniu przepisów prawa.

Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio" w Białymstoku oraz Wiesław Różański nie biorą na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykorzystaniu materiałów  zawartych w witrynie www.profesornet.pl aczkolwiek dokładamy wszelkich starań by podawane przez nas informacje były rzetelne.