Wydłużasz życie, oszczędzając z nami czas

 

Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej

"Pro Studio" w Białymstoku

 

 

ISTNIEJEMY OD 1998 R. 

baner

 

ISTNIEJEMY OD 1998 R.

 

Przycisk przydatne łącza

 

tu jesteś: strona główna > nauka na odległość 

 

nauka na odległość

 

przycisk strona główna

przycisk o Stowarzyszeniu TEN

Przycisk Wydawnictwo TEN

Przycisk Akademia Multimedialna w Białymstoku

Przycisk o województwie podlaskim

Przycisk groch z kapustą

 

 distance education, distance learning, distance teaching, edukacja na odległość, e-edukacja, edukacja telematyczna, edukacja wirtualna, edukacja zdalna, e-kształcenie, e-learning, kształcenie na odległość, kształcenie przez Internet,  kształcenie zdalne, kształcenie z wykorzystaniem Internetu, e-nauczanie, nauczanie na odległość, nauczanie przez Internet, nauczanie zdalne, nauka na odległość, teaching by network, telematic education, teleteaching, wirtualna edukacja, uczenie się na odległość, uczenie się zdalne, zdalne nauczanie, zdalne uczenie się

 

 

 

Powyższe, wybrane tylko, wyrażenia służą, określeniu jednego zjawiska: prowadzenia edukacji za pośrednictwem środków technicznych; istotną cechą tego rodzaju edukacji jest brak fizycznego kontaktu nauczyciela i ucznia.

 

  Oto definicja nauczania na odległość podana przez Mirosława J. Kubiaka:

  "Nauczanie na odległość jest to metoda prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele i uczniowie (studenci) są od siebie oddaleni (czasami znacznie) i nie znajdują się w tym samym miejscu, stosując do przekazywania informacji - oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się - również współczesne, bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz wideo, komputerowe dane oraz materiały drukowane. Współczesne technologie umożliwiają również bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem a uczniem za pomocą audio- lub wideokonferencji, niezależnie od odległości, jak ich dzieli." (Mirosław J. Kubiak: Wirtualna edukacja, s. 11. Warszawa 2000. Wydawnictwo "MIKOM")

  Jak bardzo brak uściślenia nazewnictwa wpływa na rzeczywistość widać np. w rozdziale z którego pochodzi definicja podana wyżej: otóż rozdział nosi tytuł Edukacja na odległość - definicja, a definicja dotyczy "nauczania na odległość". 

Podobne zjawiska występują w większości prac z którymi miałem do czynienia. Występują również i w tym opracowaniu. Jest to dowodem na to, że rzeczywistość zmienia się szybciej niż teorie opisujące tę rzeczywistość.

Warto zauważyć też, że wśród tekstów poświęconych edukacji na odległość, prawie nie występuje problem wychowania, a przecież edukacja na odległość  jest skierowana nie tylko do ludzi dorosłych. 

 


   rozwój nauki na odległość

  • uczenie się korespondencyjne 

Kształcenie na odległość jest znany od co najmniej stu lat.  Materiały szkoleniowe  były pierwotnie przesyłane studentom w formie drukowanej za pośrednictwem poczty. Obecnie ten sposób uczenia się nadal funkcjonuje. Materiały drukowane zostały uzupełnione o kasety audio i wideo, a także płyty CD i DVD.

  Jako prekursorów kształcenia korespondencyjnego wymienia się Jamesa Stewarda oraz Isaaca Pitmana, którzy przesyłali materiały do nauki pocztą. W 1883 r. w Nowym Jorku powstał uniwersytet nauki korespondencyjnej, a w 1890 - Międzynarodowa Szkoła Korespondencyjna. 

  • radiowe programy edukacyjne 

Powstają na Uniwersytecie Stanu Iowa w 1925 r. wraz z  upowszechnianiem się radia.

  • telewizja edukacyjna 

Powstała z inicjatywy Uniwersytetu Stanu Iowa w USA w 1940 roku. 

  • komputerowe programy edukacyjne 

Pojawiły się jako wynik współpracy Uniwersytetu Standford z firmą IBM.  

  • wideokonferencje 

  • kształcenie przez Internet 

  Rozpoczyna się w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia. Wiąże się z upowszechnieniem Internetu. Obecnie jest to sposób kształcenia na odległość dający obu stronom procesu kształcenia największe możliwości i przynoszący największe efekty.


Z punktu widzenia studenta, ta forma kształcenia jest uczeniem się na odległość, z punktu widzenia organizatora kształcenia jest to nauczanie na odległość. Nazwy ujmujące proces edukacji na odległość z punktu widzenia odbiorcy nadają temu zjawisku bardziej humanistyczny charakter.


Wcześniejsze sposoby nauki na odległość miały charakter asynchroniczny, czyli taki w którym nauczyciel i uczeń nie kontaktują się ze sobą w tym samym czasie i miejscu. 

Nauczanie synchroniczne jest sposobem nauki znanym każdemu, kto chodził do szkoły. Nauczyciel i grupa uczniów są w tym samym pomieszczeniu (miejscu) i kontaktują się ze sobą w tym samym czasie. 

Obecne techniki pozwalają na nauczanie synchroniczne, pomimo przebywania uczniów i nauczyciela w różnych miejscach. Za pomocą telekonferencji i wideokonferencji obie strony procesu uczenia się kontaktują się ze sobą w tym samym czasie.

  

>> bibliografia - wybór 


Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej zaprasza do swoich szkół:

Multimedialne Liceum Ogólnokształcące nr 1 i nr 2 w Białymstoku.

Polecamy szczególnie tym, którzy z różnych powodów nie mogą chodzić do szkoły. [więcej]


 


 

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU TEN "Pro Studio"

 

> adres: Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio", ul. Upalna 26,  15-668 Białystok, Polska

(dzielnica Marczuk, osiedle Słoneczny Stok - budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9; nasz sekretariat mieści się na I piętrze.

> tel/fax (85) 654 19 60; w sprawach pilnych informacja pod telefonem komórkowym: 509 669 459 lub 506 202 281

> tu kliknij [poczta] i skontaktuj się z nami poprzez e-mail;

 

godziny otwarcia sekretariatu: 

poniedziałek nieczynny
wtorek 10:00 - 15:00;
środa 10:00 - 15:00
czwartek 12:00 - 17:00
piątek nieczynny
sobota nieczynny
niedziela nieczynny

W pilnych sprawach możemy umówić się na indywidualne spotkanie. Proszę o kontakt.

   
Wejdź na nową stronę naszych liceów: tu kliknij  

 

W sprawie niektórych opłat w naszych liceach

Opłaty za naukę w liceum:

- opłata wpisowa (jednorazowo): 100 zł
- czesne za każdy semestr (z możliwością rozłożenia na dogodne raty): 700 zł
- opłata za egzaminy semestralne: 130 zł za wszystkie egzaminy w semestrze

Opłaty związane z nauką naszych szkołach oraz za udział w szkoleniach i wszelkie inne zobowiązania wobec nas proszę wnosić na konto: Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio" Bank PeKaO S. A.  I/O w Białymstoku, nr rachunku:

  • Dla przelewów krajowych:

47 1240 1154 1111 0000 2148 0605

  • Dla przelewów z zagranicy

IBAN: PL47 1240 1154 1111 0000 2148 0605

BIC (w Polsce zwany też SWIFT): PKOPPLPW

Czesne:
osoby opłacające czesne w miesięcznych ratach powinni wpłacać je do 10 dnia danego miesiąca. Proszę nie przekraczać tego terminu by nie płacić dodatkowo 10 PLN za każdy miesiąc zwłoki.

 

  ZAPRASZAMY

 

© Copyright by Wiesław Różański 2001-2015 r. 

 Wszystkie nazwy handlowe i nazwy towarów, występujące w niniejszej witrynie, mogą być  znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm oraz właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.

Ceny podawane na stronach witryny www.profesornet.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w rozumieniu przepisów prawa.

Towarzystwo Edukacji Niestacjonarnej "Pro Studio" w Białymstoku oraz Wiesław Różański nie biorą na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe przy wykorzystaniu materiałów  zawartych w witrynie www.profesornet.pl aczkolwiek dokładamy wszelkich starań by podawane przez nas informacje były rzetelne.